RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana w składzie RN

Władze spółki

W skład władz MPEC S.A wchodzi:WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

Osoby reprezentujące Gminę Kraków:

Franciszek Gaik
Przewodniczący RN

• Jan Choczaj
Wiceprzewodniczący RN

Jan Sady
Członek RN

Andrzej Matyja
Członek RN

Osoby reprezentujące MPEC S.A.:

Piotr Brożek
Sekretarz RN

Jacek Rzeszutek
Członek RN

ZARZĄD MPEC S.A.

Zdzisława Głód
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Marek Mazurek
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji

Witold Warzecha
Członek Zarządu - Dyrektor ds. RozwojuOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 26.07.2011
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 8 406