RSS
A A A
SmodBIP

Dane rejestrowe

Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie


Adres: al. Jana Pawła II 188 Kraków, kod: 30 - 969


Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Numer KRS: 0000058452


Numer PKD: 3530Z


Numer EKD: 3530


Numer REGON: 350653461


Numer NIP: 675-000-12-02


Kapitał akcyjny: 35 600 000,00 zł.

Kapitał zakładowy: 35 600 000,00 zł.

Kapitał wpłacony: 35 600 000,00 zł.

 Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 29.03.2011
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 29.03.2011
Dokument oglądany razy: 11 271