RSS
A A A
SmodBIP

Rozporządzenia

Z treścią rozporządzeń można zapoznać się ściągając poniższe pliki.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 17 września 20010 r.

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

(Dz. U. z dnia 19 października 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIEROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIEROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 sierpnia 2000 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

(Dz. U. z dnia 15 września 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIEOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 13.01.2011
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 961