RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualny cennik 18.11.2010

Cennik

Szanowni Odbiorcy

Niniejszym informujemy, że została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Została ona opublikowana w dniu 11.12.2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 768. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 stycznia 2010 r. Przypominamy, że stosowana obecnie taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku. MPEC S.A. w Krakowie zmienia więc swoje ceny i stawki opłat po rocznym okresie czasu. Zatwierdzona taryfa będzie stosowana do 31.12.2010 roku.

Ponadto zmienią się nieznacznie ceny ciepła za wytwarzanie. Jest to konsekwencją zmiany w strukturze zakupu ciepła u jego wytwórców w roku 2009. Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.

Zatwierdzona taryfa dla MPEC S.A. wraz ze zmianami struktury zakupu skutkować będzie dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 3 %.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010 roku ulegną zmianie:
• stawki opłat z tytułu przesyłu ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
• ceny z tytułu wytwarzania ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
• ceny i stawki opłat z tytułu wytworzenia i przesyłu ciepła w kotłowniach gazowych i olejowych należących do MPEC S.A. w Krakowie.

Z treścią cennika można zapoznać się, ściągając poniższy plik.
Cennik obowiązujący od 01.01.2010r.

NOWY CENNIK

Cennik obowiązujący od 18.11.210r.

Niniejszym informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla ciepła wytwarzanego u jednego z trzech wytwórców, tj. Elektrowni Skawina S.A.
W związku z powyższym od 18.11.2010r. ulegną zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej. Przypominamy, że cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1 -WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórców dostarczających energię do tej sieci,
tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. ArcelorMittal Poland S.A. Z tego powodu zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.Nie zmienią się natomiast, z tą datą ceny stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z tytułu świadczenia swoich usług, tj. ceny przesyłu energii cieplnej i ceny wytwarzania w kotłowniach własnych.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 17.11.2010
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 950