RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 25.10.2010 z powodu:
Strona jest zbędna

Ekologia

Co zanieczyszcza powietrze w Krakowie?
Źródła zanieczyszczenia powietrza:

* Źródła niskiej emisji (ok.35-45%)
* Źródła wysokiej emisji (ok.5%)
* Zanieczyszczenia komunikacyjne (ok.35-45%)
* Napływy z zewnątrz (ok.15%)

Niska emisja – co to takiego?

Emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w wysoce nieefektywny sposób.

Dlaczego niska emisja jest tak szkodliwa?
Wpływ źródeł niskiej emisji

* Na organizm ludzki

  • Choroby układu krążenie wywołane niedotlenieniem
  • Alergie
  • Bóle głowy
  • Bezsenność
  • Ryzyko nowotworów
  • Nadumieralność


* Na otoczenie

  • Zatrucie gleby
  • Niszczenie zieleni miejskiej
  • Zwiększenie ilości trujących substancji w warzywach i owocach
  • Niszczenie warstw zewnętrznych budynków

Czy można zapobiec tej sytuacji?

Ponieważ czujemy się częściowo odpowiedzialni za zaistniałą sytuację, od dłuższego czasu nie ustajemy w wysiłkach na rzecz jej uzdrowienia. Żadna instytucja nie legitymuje się takimi efektami. Na przestrzeni ostatnich lat MPEC S.A. we współpracy z Departamentem ds. Energii USA oraz Bankiem Światowym i własnymi siłami zlikwidował około 400 kotłowni na paliwo stałe podłączając je do sieci ciepłowniczej lub zamieniając kotły węglowe na gazowe (konwersja).

Kotłownie zlikwidowane przez mpec s.a. w ostatnich latach
Warto wiedzieć, że:

Podłączenie wszystkich źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczej spowodowałoby w Krakowie obniżenie emisji szkodliwych substancji o 50-90% w poszczególnych jej składnikach.

Raport środowiskowy
pobierz

Oferta/Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym
pobierz

Programy związane z likwidacją zanieczyszczenia powietrza w Krakowie
pobierzOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 13.10.2010
Administrator: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 2 871
Wersja do druku