RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA TRZECH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE : 1.Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I 2.Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I 3. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – etap I

Wersja z dnia: 04.12.2017 15:21:17
Powód wprowadzenia zmian:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY