RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC dla lokalizacji: Część 1 – Stacja Wymienników Ciepła (SWC) os. Kazimierzowskie 12 w Krakowie Część 2 – Stacja Wymienników Ciepła (SWC) os. Jagiellońskie 33 w Krakowie.

Wersja z dnia: 23.11.2017 13:13:28
Powód wprowadzenia zmian:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTYWersja z dnia: 07.11.2017 14:35:24
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 31.10.2017 13:01:28
Powód wprowadzenia zmian: - Pytania i odpowiedzi