Przetarg nieograniczony pn.. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 6) - nr postępowania IZ/U/8/2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

19.11.2019 // www.mpec.krakow.pl/bip