To jest wersja archiwalna z dnia 27.10.2017. Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe: Dostawa 2 sztuk wózków widłowych o napędzie elektrycznym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Pytania i odpowiedzi (Pismo IZ/681/2017)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 1688
Nie podlega Ustawie
15.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip