Zamówienie sektorowe: Dostawa 2 sztuk wózków widłowych o napędzie elektrycznym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Pytania i odpowiedzi (Pismo IZ/681/2017)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 27.10.2017
Dokument oglądany razy: 1083
Nie podlega Ustawie
23.03.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip