To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2017. Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA TRZECH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE : 1.Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I 2.Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I 3. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – etap I

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

- Zapytanie ofertowe

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 1347
Nie podlega Ustawie
17.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip