To jest wersja archiwalna z dnia 31.10.2017. Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC dla lokalizacji: Część 1 – Stacja Wymienników Ciepła (SWC) os. Kazimierzowskie 12 w Krakowie Część 2 – Stacja Wymienników Ciepła (SWC) os. Jagiellońskie 33 w Krakowie.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

- Pytania i odpowiedzi

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 31.10.2017
Dokument oglądany razy: 1824
Nie podlega Ustawie
11.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip