Cennik

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą taryfy wytwórcy ciepła ArcelorMittal Poland S.A., która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 lutego 2017 r., zmianie ulegnie taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. W związku z powyższym od 15 marca 2017 r. ulegną zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w taryfie MPEC S.A. w Krakowie, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, CEZ Skawina S.A., ArcelorMittal Poland S.A. i Krakowski Holding Komunalny S.A. (zakład ZTPO).

Zmiana cen ciepła i opłat za zamówioną moc cieplną nie spowoduje sumarycznego wzrostu obciążenia dla Odbiorców z w/w grup taryfowych.
Do cen i stawek opłat zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT.

Cennik obowiązujący od 15.03.2017r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2017r.

Cennik obowiązujący od 01.08.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.02.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 03.01.2018r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik obowiązujący od 03.01.2018r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 28.12.2017
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 28.12.2017
Dokument oglądany razy: 5653
13.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip