Rekrutacja

Oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy wysyłać na adres:

Biuro Polityki Personalnej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, fax: 12 644-55-10 lub e-mail: rekrutacja@mpec.krakow.pl

Na dokumentach aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Aktualna oferta pracy do dnia 02.09.2015r .

Kierownik Działu ds. Przygotowania Inwestycji


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 20.08.2015
Podpisał: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 12.01.2015
Dokument oglądany razy: 2261
12.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip