Dostawa ciepła

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ MIASTA KRAKOWA I SKAWINY


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia wszystkich Odbiorców ciepła, że z dniem 24 września br. rozpoczyna dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych budynków. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 22.09.2014
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 22.09.2014
Dokument oglądany razy: 3524
15.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip