Struktura organizacyjna

Obszar nadzoru Prezesa Zarządu
/Dyrektora Generalnego/

Biuro Polityki Personalnej

Biuro Organizacji i Promocji

Biuro Zarządu

Biuro Zarządzania Projektami

Zespół Radców Prawnych

Kontroler Zakładowy

Dział BHP

Dział Zamówień

Jednostka Realizująca Projekt MSC

Obszar nadzoru Wiceprezesa Zarządu
/Dyrektora ds. Ekonomicznych/

Biuro Rachunkowości

Zakład Administracji i Logistyki

Dział Windykacji i Rozliczeń


Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Eksploatacji/

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Wschód

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Zachód

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Północ

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Południe

Zakład Utrzymania Ruchu

Biuro Informatyki

Biuro Infrastruktury Technicznej

Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży

Dział Uzgadniania Dokumentacji Technicznej

Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Rozwoju i PONE/

Dyrektor ds. Pozyskiwania Środków
na Rozwój Spółki

Zakład Inwestycji

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych

Jednostka Realizująca Projekt PONE


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 08.07.2014
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 4221
11.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip