Cennik

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła wytwarzanego u jednego z trzech wytwórców, tj. ArcelorMittal Poland S.A. Została ona opublikowana w dniu 7 maja 2014 r. w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz. nr 2588). Powyższa publikacja skutkuje zmianą ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej od 01.06.2014 r. Cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1 -WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórców dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. ArcelorMittal Poland S.A. W związku z tym, zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.
Nowe ceny i stawki obowiązują od dnia 01.06.2014 roku, uwzględniając zmianę taryfy dla jednego z trzech wytwórców, tj. ArcelorMittal Poland S.A.

Cennik obowiązujący od 01.06.2014r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 29.05.2014
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 4069
16.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip