Dostawa ciepła

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ MIASTA KRAKOWA I SKAWINY


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie informuje, że z dniem 08.05.2014 r. zakończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania.

Jednocześnie informujemy, że dostawa ciepła po tym terminie będzie kontynuowana na pisemny wniosek odbiorcy.

KOMUNIKAT DO ODBIORCÓW CIEPŁA

W związku z wystąpieniem warunków pogodowych, które w indywidualnych przypadkach, powodują konieczność ponownego uruchomienia ogrzewania w obiektach informujemy, że za ponowne wznowienie i przerwanie dostawy ciepła w maju 2014 r. na wniosek Odbiorcy nie będą pobierane dodatkowe opłaty.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 14.05.2014
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3934
11.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip