Cennik

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-56(14)/2013/215/XII/MGI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Została ona opublikowana w dniu 09 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 7152. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 1 stycznia 2014 roku. Przypominamy, że stosowana obecnie taryfa MPEC S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. MPEC S.A. w Krakowie zmienia więc swoje ceny i stawki opłat po rocznym okresie czasu. Zatwierdzona taryfa będzie stosowana do 31 grudnia 2014 roku.
Od 1 stycznia 2014 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła EDF Kraków S.A.
Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2014 roku ulegną zmianie:

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz EDF Kraków S.A. skutkować będą dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 5,9 %. W tym wzroście zawarta jest również stawka opłaty wynikająca z realizacji obowiązku pozyskania Białych Certyfikatów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.
Z pełną treścią nowej taryfy dla ciepła MPEC S.A. w Krakowie mogą się Państwo zapoznać się tutaj.

Cennik obowiązujący od 01.01.2014r.

Cennik obowiązujący od 01.04.2013r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 20.12.2013
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3385
11.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip