Struktura organizacyjna

Obszar nadzoru Prezesa Zarządu
/Dyrektora Generalnego/

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt

Biuro Polityki Personalnej

Biuro Organizacji i Promocji

Biuro Zarządu

Biuro Zarządzania Projektami

Zespół Radców Prawnych

Kontroler Zakładowy

Dział BHP

Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Eksploatacji/

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Wschód

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Zachód

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Północ

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Południe

Zakład Utrzymania Ruchu

Biuro Informatyki

Biuro Infrastruktury Technicznej

Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży

Dział Uzgadniania Dokumentacji Technicznej

Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Rozwoju/

Dyrektor ds. Pozyskiwania Środków
na Rozwój Spółki

Biuro Marketingu i Realizacji Inwestycji

Zakład Administracji i Logistyki

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 13.09.2013
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3745
13.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip