Władze spółki

W skład władz MPEC S.A wchodzi:WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

Osoby reprezentujące Gminę Kraków:

Franciszek Gaik
Przewodniczący RN

• Jan Choczaj
Wiceprzewodniczący RN

Jan Sady
Członek RN

Artur Półtorak
Członek RN

Osoby reprezentujące MPEC S.A.:

Piotr Brożek
Sekretarz RN

Jacek Rzeszutek
Członek RN

ZARZĄD MPEC S.A.

Zdzisława Głód
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Marek Mazurek
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji

Witold Warzecha
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 09.07.2013
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 5818
15.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip