Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-7(6)/2013/215/XIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie, została zmieniona taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Została ona opublikowana w dniu 19 lutego 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 1535.

Zmiana taryfy jest konsekwencją wprowadzonych zmian cen gazu przez PGNiG S.A. od 1 stycznia 2013 r. Uwzględniając tę zmianę MPEC S.A. w Krakowie wystąpił o zmianę taryfy dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych w których paliwem do produkcji ciepła jest gaz. Nowa taryfa skutkuje obniżeniem cen ciepła w grupach taryfowych KG-w, S4 i KG-P i zostaje wprowadzona do stosowania od 1 kwietnia 2013 r.
Od 1 kwietnia 2013 roku MPEC S.A. uwzględnia również w cenniku nową taryfę dla ciepła wytwórcy ciepła, tj. ArcelorMittal Poland S.A. Została ona opublikowana w dniu 19 lutego 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 1537.
Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2013 roku ulegają zmianie:

Cennik obowiązujący od 01.04.2013r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2013r.

Cennik obowiązujący od 18.11.2012r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 14.03.2013
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3380
17.01.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip