Dostawa ciepła

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ MIASTA KRAKOWA I SKAWINY


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia, że z dniem 28 września br. rozpoczyna dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych obiektów. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 12.10.2012
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 2573
12.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip