Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla ciepła wytwarzanego u jednego z trzech wytwórców, tj. ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z powyższym od 01.10.2012 r. uległy zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.
Przypominamy, że cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1 -WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórców dostarczających energię do tej sieci, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. ArcelorMittal Poland S.A. Z tego powodu zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.

Cennik obowiązujący od 01.10.2012r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 03.10.2012
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 2840
13.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip