Cennik

Szanowni Odbiorcy,
Niniejszym informujemy, że została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Została ona opublikowana w dniu 2 grudnia 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 561.

Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 1 stycznia 2012 roku. Przypominamy, że stosowana obecnie taryfa MPEC S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku. MPEC S.A. w Krakowie zmienia więc swoje ceny i stawki opłat po rocznym okresie czasu. Zatwierdzona taryfa będzie stosowana.do 31 grudnia 2012 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania trzeci wytwórca ciepła, tj.Elektrociepłownia Kraków S.A. Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2012 roku ulegną zmianie:

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz Elektrociepłowni Kraków S.A. skutkować będą dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 4,9%. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 ulegnie zmianie cennik stawek opłat dodatkowych.

cennik obowiązujący od 01.01.2012r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 30.12.2011
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 1554
19.01.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip