Dostawa ciepła

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ MIASTA KRAKOWA I SKAWINYMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia wszystkich Odbiorców ciepła, że w związku z prognozowanym ochłodzeniem, rozpoczyna z dniem 6 października br. dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych budynków. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 04.10.2011
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 2297
13.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip