Cennik

Szanowni Odbiorcy,

niniejszym informujemy, że została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Została ona opublikowana w dniu 9 grudnia 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 677.  Nowe ceny i stawki obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.  MPEC S.A. w Krakowie zmienił  swoje ceny i stawki opłat po rocznym okresie czasu. Zatwierdzona taryfa będzie stosowana do 31 grudnia 2011 roku.

Od 1 stycznia 2011 roku nową taryfę wprowadził również do stosowania jeden z trzech wytwórców ciepła, tj. Elektrociepłownia Kraków S.A.

Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz Elektrociepłowni Kraków S.A. skutkują dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 5,9 %.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2011 roku uległy zmianie:

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 roku ceny zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT. 

Nowy cennik obowiązujący od 01.01.2011 r.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 04.03.2011
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 1520
16.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip