Cennik

Szanowni Odbiorcy,

niniejszym informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla ciepła wytwarzanego u jednego z trzech wytwórców, tj. Elektrowni Skawina S.A.

W związku z powyższym od 18.11.2010 r. uległy zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Przypominamy, że cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1 -WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórców dostarczających energię do tej sieci,  
tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. ArcelorMittal Poland S.A.

Z tego powodu zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.

Nie zmieniły się natomiast, z tą datą ceny stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z tytułu świadczenia swoich usług, tj. ceny przesyłu energii cieplnej i ceny wytwarzania w kotłowniach własnych.

Z treścią cennika można zapoznać się, ściągając poniższy plik.

Cennik obowiązujący od 18.11.2010 r.

 

Nowy cennik

niniejszym informujemy, że została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Została ona opublikowana w dniu 9 grudnia 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 677. Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. Przypominamy, że stosowana obecnie taryfa MPEC S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. MPEC S.A. w Krakowie zmienia więc swoje ceny i stawki opłat po rocznym okresie czasu. Zatwierdzona taryfa będzie stosowana do 31 grudnia 2011 roku.

Od 1 stycznia 2011 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania jeden z trzech wytwórców ciepła, tj. Elektrociepłownia Kraków S.A.

Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz Elektrociepłowni Kraków S.A. skutkować będą dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 5,9 %.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2011 roku ulegną zmianie:

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 roku ceny zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT. 

Nowy cennik obowiązujący od 01.01.2011 r.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 09.12.2010
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 1053
18.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip