Biuro Obsługi Klienta

BOK - Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Dzwoniąc pod numery telefonów 012 646 51 51 do 56 lub odwiedzając osobiście nasze biuro otrzymacie Państwo informacje na temat:
a) zawierania umów sprzedaży energii cieplnej, umów na obsługę węzłów cieplnych lub kotłowni oraz umów na konserwację wewnętrznej instalacji grzewczej w budynkach,

b) negocjacji z odbiorcami-w przypadkach, gdy zgłaszają oni uwagi do proponowanych zapisów umów, aż do ostatecznego uzgodnienia treści tych umów,

c) aktualizowania treści zawartych umów w przypadku zmian przepisów prawnych dotyczących dostarczania ciepła lub rozliczeń z tego tytułu,

d) wydawania zezwoleń:

• na włączenie nowych węzłów cieplnych do sieci miejskiej lub kotłowni,

• na wyłączenie węzłów z sieci miejskiej lub kotłowni,

• na zmianę zapotrzebowania mocy cieplnej dla obiektów, a tym samym na zmianę ilości dostarczanego ciepła,

e) rozstrzygania zgłaszanych przez klientów problemów dotyczących dostaw ciepła, ogrzewania obiektów, zmiany zamówionej mocy, montażu liczników ciepła, rozliczeń i płatności oraz w zakresie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych dotyczących sprzedaży energii cieplnej, a także odpowiedzi na szereg innych problemów dotyczących ciepłownictwa.


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 13.10.2010
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 1983
16.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip