Kapitał

W 1993 roku w momencie rejestracji kapitał akcyjny wynosił 300 000 000 000 zł i podzielony był na 3 000 000 akcji. W ciągu 1994 i 1995 roku nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego, który na dzień 31.12.1995 roku wynosił 35 600 000 zł (po denominacji) i dzielił się na 3 560 000 akcji. Od 1999 roku, w związku z powstaniem Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., wszystkie akcje MPEC S.A. zostały wniesione do nowopowstałej spółki.


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 13.10.2010
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 4292
15.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip