Władze spółki

W skład władz MPEC S.A wchodzi:WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

Osoby reprezentujące Gminę Kraków:

Ryszard Borowiecki
Przewodniczący RN

Jan Choczaj
V-ce Przewodniczący RN

Ryszard Stelmachowski
Członek RN

Andrzej Matyja
Członek RN

Osoby reprezentujące MPEC S.A.:

Krzysztof Pytel
Sekretarz RN

Piotr Brożek
Członek RN

ZARZĄD MPEC S.A.

Zdzisława Głód
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Marek Mazurek
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji

Witold Warzecha
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 13.10.2010
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 5777
12.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip